top of page

Splitsing naar 4 appartementen

Splitsing van een appartement/winkel naar 4 zelfstandige appartementen.

In dit project wordt een jaren ’30 woon-winkelpand gesplitst naar 3 appartementen. SMnL Architecten is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp en de technische documenten die benodigd zijn voor de omgevingsvergunningaanvraag. Uitdaging van dit project is de verdichting van een binnenstedelijke locatie die heel erg gewild is. Hierdoor zijn diverse eisen zoals parkeerdruk, geluid en duurzaamheid belangrijke thema's om op te lossen naast de ontwerpopgave.
Het begeleiden en coördineren van het vergunningstraject, de communicatie met de gemeente inclusief de coördinatie van diverse onderzoeken zoals parkeerstudie, geluidsonderzoek, ventilatieberekeningen, daglichtberekeningen en bouwbesluittoets worden door of onder leiding van SMnL Architecten uitgevoerd.

Project Impressies

Marble Surface

Wil je ook de potentie en kansen van jouw project weten? 

bottom of page