top of page

Vergunning

Definitief Ontwerp

• Een bouwwerk dat gezond, veilig en comfortabel is
• Ontzorgd worden bij vergunningstrajecten
• Een haalbaar en bouwbaar plan

Hoe kunnen wij jou helpen?

Je hebt een ontwerprichting bepaald, de indeling van het plan is definitief en er is budget beschikbaar om het plan te realiseren. Dan is het tijd om de plannen te vertalen naar een Definitief Ontwerp dat rekening houdt met de geldende bouw- en regelgeving. Dit betekent dat wij het plan verder technisch uitwerken inculsief de aspecten veiligheid (zoals constructieve veiligheid en brandveiligheid) en gezondheid (zoals ventilatie en daglichttoetreding).

Afhankelijk van het plan kan er een omgevingsvergunning nodig zijn. Voor een omgevingsvergunning kunnen door de gemeente aanvullende documenten gevraagd worden om het plan te onderbouwen. Wanneer het een vergunningsvrij bouwplan betreft, zullen wij de tekeningen opstellen waarmee een aannemer aan de slag kan voor een prijsopgave of begroting.
Wij kunnen dit traject in zijn geheel voor je verzorgen samen met onze partner adviseurs, zodat je zekerheid hebt dat de documenten in orde zijn.

Daarnaast onderhouden wij ook het contact met de gemeente en bereiden wij de stukken voor die nodig zijn voor eventuele overleggen zoals een presentatie bij de welstand, of gesprekken met de plantoetsers en adviseurs van de gemeente.

Nadat de vergunning verleend is, kijken wij verder welke stukken er nog meer nodig zijn voor een aannemer om het plan te kunnen begroten en uit te voeren.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page