top of page

Vergunning

Definitief Ontwerp

• Een bouwwerk dat gezond, veilig en comfortabel is
• Ontzorgen bij vergunningstrajecten
• Een haalbaar en bouwbaar plan

Hoe kunnen wij jou helpen?

Hoe gaan we het doen?
Het gekozen ontwerp werken wij verder uit een Definitief Ontwerp dat rekening houdt met de geldende bouw- en regelgeving. Dit betekent dat wij het plan verder technisch uitwerken inclusief de aspecten veiligheid (zoals constructieve veiligheid en brandveiligheid) en gezondheid (zoals ventilatie en daglichttoetreding).

Afhankelijk van het plan kan er een omgevingsvergunning nodig zijn. Voor een omgevingsvergunning kunnen door de gemeente aanvullende documenten gevraagd worden om het plan te onderbouwen.
Wanneer het een vergunningsvrij bouwplan betreft, zullen wij de tekeningen opstellen waarmee een aannemer aan de slag kan voor een prijsopgave of begroting.
Dit traject verzorgen wij samen met onze partner adviseurs (constructeur, installaties en duurzaamheid), zodat je zekerheid hebt dat je de adviezen en berekeningen op elkaar afgestemd zijn.

Daarnaast onderhouden wij het contact met de gemeente en bereiden wij de stukken voor die nodig zijn voor eventuele overleggen zoals een presentatie bij de welstand, of gesprekken met de plantoetsers en adviseurs van de gemeente.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page