Oriëntatie

Schets Ontwerp

• Inzicht in financiële haalbaarheid
• Inzicht in ruimtelijke haalbaarheid
• Inzicht in stappen en processen die gemoeid zijn met het project (planning)

Hoe kunnen wij jou helpen?

Het begint allemaal met een idee. Je hebt behoefte aan meer ruimte in de woning of een extra kamer, je wil dat mooie kookeiland dat je op Pinterest had gezien, een moderne werkplek zou fijn zijn om prettig thuis te kunnen werken, of je bent eindelijk toe aan het realiseren van je droomwoning. Maar wat heb je nodig om dit idee te verwezenlijken? Ga je dan direct bouwtekeningen laten maken, of zoek je eerst informatie op of je plan haalbaar is? Neem je contact op met de gemeente om te weten of je plannen passen binnen het bestemmingsplan of ga je eerst kijken naar wat er nodig is om het plan te financieren?
Waar vind je de juiste informatie en hoe breng je deze informatie bij elkaar, zodat je een beslissing kan maken zonder dat je hier al te veel geld en energie insteekt?
Voordat je wensen en ideeën handen en voeten krijgen, beginnen we eerst met het in kaart brengen van de haalbaarheid van het plan.

Wat heb je hiervoor nodig? In deze fase toetsen wij jouw ideeën aan de ruimtelijke haalbaarheid, de geldende wet- en regelgeving, en een globaal kostenplaatje. Door middel van een Schets Ontwerp toetsen we of je plan past binnen het bestemmingsplan en de Welstandsnota. Daarnaast kijken we globaal naar je gereserveerde budget en zullen wij aan de hand van ervaringsgetallen jou adviseren over de benodigde budgetten. Daarnaast kijken wij of je planning haalbaar is en met welke partijen en onderwerpen je nog te maken zal hebben om je plan te verwezenlijken.

Voor wie is deze dienst geschikt? Meestaal is een haalbaarheidsonderzoek handig voor als je nog aan het overwegen bent om een bouwwerk of een kavel te kopen of uitbreidingsplannen hebt waar je nog geen grip op hebt. Wij geven inzichten in de mogelijkheden, de kans van slagen van de plannen, en welke investeringen hiermee gemoeid zullen zijn. Zonder dat er al te veel tijd en kosten gemoeid zijn met het ontwerp en de uitwerking van het plan weet je waar je staat.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title