top of page

Ontwerpen

Voorlopig Ontwerp

• Grip krijgen in de mogelijke ontwerpkeuzes
• Inzicht in potentie en mogelijkheden bouwwerk
• In een vroege stadium beslissingen kunnen maken die de kosten en het proces beïnvloeden

Hoe kunnen wij jou helpen?

Hoe komt het eruit te zien?
Op het moment dat je zeker weet dat het project ruimtelijk en financieel haalbaar is, kunnen we beginnen met het ontwerpen.
Bij SMnL Archcitecten besteden we veel aandacht om jouw (ruimtelijke)behoeften te doorgronden. Zo werken we met ontwerpsessies verschillende varianten uit zodat je alle kansrijke mogelijkheden van jouw plan onderzocht hebt.

Dit inzicht maakt dat je later geen spijt krijgt van de beslissingen die je neemt of onvrede over gemiste kansen, omdat alle opties onderzocht zijn. Een bouwproject is een behoorlijke investering die je niet elke dag opnieuw doet. De keuzes zullen dan ook weloverwogen gemaakt moeten worden.
Het gekozen ontwerp kan getoetst worden door middel van een kostenraming, om te controleren of dit nog steeds voldoet aan het eerder voorgestelde budget.
Pas nadat de kostenraming en het ontwerp goedgekeurd zijn, gaan wij het plan technisch uitwerken naar bouwtekeningen en stukken voor een omgevingsvergunningaanvraag.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page