Ontwerpen

Voorlopig Ontwerp

• Grip krijgen in de mogelijke ontwerpkeuzes
• Inzicht in potentie en mogelijkheden bouwwerk
• In een vroege stadium beslissingen kunnen maken die de kosten en het proces beïnvloeden

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wanneer de haalbaarheid in kaart is gebracht en je een positief antwoord hebt op alle aspecten (ruimtelijk, planning en financieel), gaan we kijken naar de volledige potentie van je plan. Welke opties heb je binnen het eerder gestelde kader en wat kan er nog meer als we de kaders een andere vorm geven?

Dit doen we aan de hand van een variantenstudie. In een variantenstudie geven we de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een plan aan de hand van ruimtelijke ontwerpen. Met de variantenstudie krijg je in een vroeg stadium inzicht in de meest optimale oplossingen van je plan; wat kan er wel en wat kan er niet. De oplossingen zijn onderzocht inclusief de voor- en nadelen daarvan. Dit inzicht maakt dat je later geen spijt krijgt van de beslissingen die je neemt of onvrede over gemiste kansen, omdat alle opties onderzocht zijn. Een bouwproject is een behoorlijke investering die je niet elke dag opnieuw doet. De keuzes zullen dan ook weloverwogen gemaakt worden.
De keuzes die je maakt zijn onderbouwd en dat geeft vertrouwen. De verdere stappen in het proces en de uitwerking van het ontwerp zullen dan ook soepeler verlopen wat tijd en kosten bespaard.

Wanneer de verschillende mogelijkheden getoetst zijn en een oplossingsrichting gekozen is, kunnen wij vervolgens het kostenplaatje verfijnen door door een kostenraming op te stellen.

Pas nadat de kostenraming en het ontwerp goedgekeurd zijn, gaan wij het plan technisch uitwerken naar bouwtekeningen en stukken voor een omgevingsvergunningaanvraag.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title