Architecture Model Schetsen

Vergunning

Realistisch en haalbaar

In deze fase werken we het ontwerp verder uit met als doel:

  • het opstellen van een ontwerp dat past binnen het gestelde budget;

  • een ontwerp opstellen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;

  • het verder uitwerken van het ontwerp naar tekeningen ten behoeve van een vergunningaanvraag;

  • het verzorgen van eventuele aanvullende tekeningen, berekeningen en onderzoeken door onze partner adviseurs die gevraagd worden door de gemeente bij de betreffende omgevingsvergunning. 

 

Onze werkwijze

Wanneer het ontwerp van jouw project vastligt, werken wij dit verder uit naar technische tekeningen en andere benodigde documenten voor de vergunningaanvraag.

In samenspraak met jou maken we keuzes en werken wij de volgende aspecten verder uit:

  • Materialisering en bouwmethode;

  • De inpassing van het ontwerp in relatie tot de architectonische- en stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente;

  • Gezondheidsaspecten zoals (natuurlijke) ventilatie, daglicht, verwarming en koeling, akoestiek, etc.

  • Veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid, vluchtwegen, valbeveiliging, alarminstallatie, etc

Ten aanzien van de vergunningsstukken stellen de gemeente eisen aan het ontwerp en de op te stellen documenten ter onderbouwing van het ontwerp. Deze eisen hebben betrekking op de nader uit te werken stukken die wij minimaal moeten indienen voordat ze de aanvraag in behandeling nemen. Dit noemen ze ook indieningsvereisten.

Op deze website van de overheid zie je wat er gevraagd wordt en aan welke eisen we moeten voldoen.

Bij een vergunningaanvraag verzorgen wij het gehele traject inclusief het indienen van de documenten en we onderhouden de communicatie met de gemeente.

 

Bouwtekeningen

Vertaling idee naar technische documenten

De tekeningen bij een vergunningaanvraag zijn technische tekeningen die jouw ideeën en ontwerp vertalen in stukken waarmee wij communiceren met gemeentes, bouwers en leveranciers.

In het geval van een vergunningaanvraag zijn deze tekeningen voorzien van technische informatie over de opbouw van elementen en gebruik van beeldbepalende materialen. Daarnaast verwerken wij ook informatie over de aspecten veiligheid en gezondheid en kwaliteitseisen in ons ontwerp.

Indiening vergunning

Communicatie en contact onderhouden met gemeente

Wij dienen de vergunningaanvraag in namens jou. Daarnaast onderhouden wij de contact met de gemeente voor eventuele vragen en bewaken wij de voortgang van de aanvraag.

Het voordeel hiervan is dat wij snel een passend antwoord kunnen geven op eventuele vragen van de gemeente. 

Soms worden door gemeentes aanvullende berekeningen en onderzoeken gevraagd zoals ventilatieberekeningen, brandoverslagberekening, bodem- of geluidsonderzoeken, etc. Deze documenten zijn gevraagd om de beslissingen die in het ontwerp genomen zijn te onderbouwen en te kunnen beoordelen. Deze vragen zijn projectspecifiek en komen pas aan het licht wanneer de vergunning aangevraagd zijn. Met onze ervaring kunnen wij beoordelen wat de beste manier is om antwoord te geven op deze vragen. Dit doen wij in nauw overleg met de vertegenwoordiger van de gemeente. Indien nodig verzorgen wij de aanvullende tekeningen, berekeningen en rapporten samen met onze vaste partner adviseurs. 

Begroting bouwkosten

Financiële haalbaarheid

In deze fase maken wij een gedetailleerder begroting van het ontwerp.  We weten al meer over de keuzes van de materialen en de opbouw van het project. Hierdoor kan de begroting meer gedetailleerd zijn dan alleen maar op basis van kostenkentallen.
Deze toets is handig wanneer je nog geen aannemer gekozen hebt, maar op basis van elementenprijzen inzicht wilt krijgen van je budget.
Wanneer je al een aannemer heb gekozen, adviseren wij altijd om de begroting bij de aannemer neer te leggen.

 

Hoelang duurt een vergunningaanvraag?

Procedure 

Voor simpele projecten zoals verbouwingen of de nieuwbouw van een eengezinswoning duurt de vergunningaanvraag bij de gemeente maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.
Bij grotere of ingewikkelde projecten duurt een vergunningaanvraag 26 weken.
Het lijkt wel een lange wachttijd, maar in deze tijd zitten wij natuurlijk ook niet stil. Wij maken dan de benodigde voorbereidingen voor de uitvoeringsfase.

 
Image by William Iven

Vraag een offerte aan

Wil je weten hoe wij een bouwvergunning voor je verzorgen en hoeveel dit kost? Vul onderstaand formulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons inclusief een stappenplan om te komen tot een realistisch en haalbaar project.

Heb je al een ontwerp voor het project?

Bedankt voor de inzending!