a1234f99-5967-4b14-a04b-9ce4ec470be7.jpg

Uitvoering

Zeker van je zaak

Wat doet een architect tijdens de uitvoeringsfase?

  • Wij stellen de stukken op die de basis vormen van de contractstuk met de aannemer;

  • Wij begeleiden bij aannemersselectie, en adviseren bij het gunnen van het project;

  • Wij leveren veel besparingen op faalkosten door kwaliteitscontrole tijdens de bouw;

  • In geval van onverwachte zaken – wij bedenken detailoplossingen tijdens uitvoering;

  • Wij bewaken dat het project binnen de afgesproken planning en budget behaald wordt, en controleren meer/minder werken die ontstaan gedurende de bouw. 

 

Onze werkwijze

Onze rol tijdens de uitvoering is om namens de Opdrachtgever het proces  begeleiden en bewaken. Door onze ervaringen en kennis in het begeleiden van bouwprocessen zijn wij een goede gesprekspartner die jouw belangen vertegenwoordigen. Onze kosten in deze fase zijn vaak terug te verdienen doordat bij besparingen leveren op faalkosten en budgetbewaking. 
Naast het bewaken van de esthetische kwaliteit van het project voeren wij de contractbewaking en kwaliteitscontrole uit. Zo ben je verzekerd dat je de kwaliteit krijgt die vantevoren samen is afgesproken.

0001d5e6-40e3-4c57-a317-770dff55a645.jpg
 

Aannemer selecteren

Hoe kies je een geschikte aannemer voor jouw project?
Er zijn verschillende soorten aannemers te vinden op de markt. De een is gespecialiseerd in renovatie, de ander in nieuwbouw. Maar wat doen deze dan precies? Is een timmerman, een loodgieter of een elektricien een aannemer? En wat als je een zzp’er inhuurt die alles kan? Waar moet je opletten bij het kiezen van een aannemer voor jouw bouwproject?
Het antwoord hierop ligt in je eigen vraag. Door de scope van je project te bepalen, en een uitgebreide werkbeschrijving te maken, heb je voor jezelf inzichtelijk wat er wel dan niet gedaan moet worden.
Bij een aannemerselectie werken wij met een checklist om een aannemer te selecteren. Deze checklist is een aantal basisvragen die wij stellen om alvast een basisselectie te maken van aannemers die geschikt zijn voor het project.
Wil je een betrouwbare adviseur die je helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces en jou begeleidt tijdens de realisatie van je bouwproject door een gedetailleerde werkbeschrijving te maken, de aannemers te contacteren op beschikbaarheid, ervaringen en geschiktheid voor het project? Vraag dan een offerte aan op onderstaand knoop

Bestek tekening

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, een vergunningstekening is niet hetzelfde als bouwtekeningen. In een vergunningstekening staan informatie die vooral te maken hebben met de leefbaarheid en de relatie van het ontwerp met de omgeving.
Een bouwtekening ter voorbereiding van de uitvoering of vaak ook een bestektekening genoemd, bevat informatie die van belang zijn voor de aannemer om te bouwen. Denk aan een lichtplan, elektraplan of wateraansluitingsplan. Deze tekeningen zijn niet gevraagd en maken ook geen onderdeel uit een vergunningaanvraag.
Naast de tekeningen, is een bestek, oftewel de werkbeschrijving voor de aannemer ook van essentieel belang. In dit document wordt namelijk opgenomen tot in detail wat er gerealiseerd moet worden en welk kwaliteitsniveau het werk moet hebben. Dit maakt ook vaak onderdeel uit de contractstuk met de aannemer.
Heb je alleen een nieuwe dakkapel nodig en ben je van plan om dit prefab te laten uitvoeren? Dan is het overbodig om een bestek op te laten stellen. Maar wanneer je project wat gecompliceerder is en je denkt te maken zult hebben met diverse partijen en leveranciers, dan raden wij aan om bestek stukken op te laten stellen. Zo weet je wat je achteraf krijgt, doordat je een document hebt waarin je  afspraken met de aannemer vastgelegd wordt.

Bouwbegeleiding

Wat is de toegevoegde waarde van een architect tijdens de bouw? De architect heeft toch het huis ontworpen en je hebt alle tekeningen al gekregen?
Het klopt wel dat je dan alle ontwerpen al hebt, maar tijdens de bouw komen veel dingen voor die nog niet van tevoren zijn voorzien. Denk aan constructies die niet zichtbaar zijn of anders zijn getekend in de bestaande archieftekeningen bij een renovatieproject. Dit soort dingen kan een architect niet van tevoren weten. Maar het kan wel veel impact hebben op het ontwerp.
Maar dit kan de aannemer toch zelf oplossen? Nou, een aannemer zal dan voor de meest voor de hand liggende aanpak kiezen; de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Helaas is dit soms niet de mooiste of duurzaamste oplossing.
Ons toegevoegde waarde in dit soort processen is dat wij veel ervaring hebben met het bouwproces en communicatie met de aannemer. Wij vertegenwoordigen jouw belangen in dit proces, niet alleen door de esthetische aspecten van jouw project te bewaken, maar ook door detaillistische oplossingen te bedenken die tijdens de bouw voorkomt, de meer- en minderwerk van de aannemer te bespreken, en de eerder gemaakte afspraken te bewaken.

 
944cae7d-2fa9-4556-af92-05cf80dd4ace.jpg

Vraag een offerte aan

Wil je weten wat de voordelen zijn als wij jou helpen bij de uitvoering van je project? Vul hieronder het formulier in met zoveel mogelijk informatie van je project. Wij maken een offerte op maat inclusief een stappenplan die je nodig hebt voor de uitvoering van je project.

Heb je al een ontwerp?
Voor welke diensten wenst je een offerte te ontvangen?

Bedankt voor de inzending!