Image by Marvin Meyer

Initiatief

Wat wel en niet kan

In deze verkennende fase maken wij voor jou inzichtelijk:

  • ​hoeveel ruimte er mogelijk te realiseren is;

  • welke potentie het bouwwerk heeft;

  • met welke randvoorwaarden je vanuit de wet- en regelgeving te maken hebt;

  • wat de initiële te verwachten kosten zijn van je project.

 

Onze werkwijze

Deze fase loopt je door wanneer je een kans ziet voor een project, maar je weet nog helemaal niet of je hierin wilt investeren. Je hebt meer informatie nodig.

Aan de hand van het resultaat van ons haalbaarheidsrapport ben jij instaat om zulke beslissingen te maken.


Een haalbaarheidsstudie bij ons is gemaakt aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens (of dit bouwtekeningen zijn, een link naar funda, of initiele werkbezoek naar het pand is) maken wij een aantal zaken voor je duidelijk:

  • een kwantitatieve inventarisatie van welk programma gewenst zijn. Dit houdt in het vertalen van je behoeften naar een inventarisatie van welke ruimten/functies er gerealiseerd moet worden;

  • een ruimtelijke verkenning. Dit betreft een globale verkenning van de beschikbare ruimte/kavel en inventarisatie van eisen vanuit de omgeving (zoals bestemmingsplan) zodat je weet of je wensen ingepast kunnen zijn/niet;

  • een opsomming van kansen en risico's bij verdere uitwerking van het plan;

  • een globale kostenindicatie van het totale project. 

Wanneer de antwoorden op bovenstaande punten voldoet binnen je verwachtingen, dan kun je een beslissing maken of je wel/niet doorgaat met het project. Je maakt een beslissing die niet alleen gebaseerd is op onderbuik gevoel. 

 
Image by J. Kelly Brito

Vraag een offerte aan

Wil je de haalbaarheid van je project toetsen? Vul onderstaand formulier in met zoveel mogelijk gegevens van je project. Je ontvangt een vrijblijvende offerte om de kansen en mogelijkheden van je project inzichtelijk te maken.

Bedankt voor de inzending!